Nôn nao xem hình cưới

From SwanXuan, Confetti’s founder Đó là tâm trạng chung của Confetti girls, mỗi khi cô dâu chú rể chụp hình xong, hoặc khi ngày cưới của họ vừa xong. Chúng tôi trông đứng trông ngồi nhấp nhổm cả người để được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ xinh tươi và hạnh phúc của họ…